Odsetki od udziału w spółce osobowej to przychód z działalności

Odsetki wypłacane z tytułu udziału kapitałowego posiadanego w spółce osobowej są dla wspólnika przychodem z działalności gospodarczej. Sąd stwierdził, że przepisy ustawy o PIT są w tym zakresie niejednoznaczne, stąd też należy zastosować zasady analogiczne dla rozliczenia wystąpienia ze spółki bądź zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce.

Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2023 r. sygn. akt FSK 2652/20