Odsetki otrzymane w związku z unieważnieniem umowy kredytu bez podatku PIT

Odsetki otrzymane przez kredytobiorcę w związku z prawomocnym wyrokiem unieważniającym umowę kredytu nie są opodatkowane podatkiem PIT. Jeżeli bank wystawił w tym zakresie PIT-11, to kredytobiorca i tak nie wykazuje tych przychodów w swoim zeznaniu rocznym i nie płaci od nich podatku dochodowego.

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 27 kwietnia 2023 r., 0115-KDIT2.4011.117.2023.1.HD