Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela podmiotu trzeciego (np. biura rachunkowego) nie stanowi przychodu podatkowego

W sytuacji, w której spółka otrzyma odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczone było biuro rachunkowe odpowiedzialne za błąd w rozliczeniach podatkowych spółki (co spowodowało obowiązek dopłaty przez spółkę podatku wraz z odsetkami) – nie będzie ono stanowić dla spółki przychodu podatkowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 11 października 2022 r., 0111-KDIB1-2.4010.504.2022.1.AK.