Odszkodowanie zapłacone przez szpital za błąd medyczny nie stanowi kosztu podatkowego

Szpital, który przegrał proces sądowy z pacjentem w zakresie popełnionego błędu medycznego i wypłacił mu odszkodowanie (w części przekraczającej limit sumy gwarancyjnej z polisy ubezpieczeniowej) – nie może zaliczyć wskazanej kwoty w koszty podatkowe. Wnioski te dotyczą także kwoty zadośćuczynienia, comiesięcznej renty, odsetek i kosztów procesu.

Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2022 r., II FSK 604/20.