Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a terminy podatkowe

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego. Ma to wpływ m.in. na następujące kwestie podatkowe:

– powrót do raportowania krajowych schematów podatkowych MDR – obowiązek ten został zawieszony do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. To oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. podmioty zobowiązane mają 30 dni na zgłoszenie schematów krajowych, które nie zostały zgłoszone z powodu zawieszenia;

– mniej czasu dla Dyrektora KIS na wydanie interpretacji indywidualnej – skrócenie czasu z 6 do 3 miesięcy;

– mniej czasu na złożenie ZAW-NR przy dokonaniu płatności na rachunek bankowy spoza białej listy podatników – skrócenie czasu z 14 do 7 dni;

– krótszy termin akceptowania certyfikatów podatkowych bez daty ważności – stare certyfikaty rezydencji, niezawierające daty ważności, będą mogły być uwzględniane do 1 września 2023 r.