Ograniczenia handlowe wprowadzone przez UE w stosunku do Białorusi i Federacji Rosyjskiej w związku z wojną na Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Unia Europejska nałożyła nowe ograniczenia handlowe w stosunku do Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Z uwagi na rozróżnienie sankcji dla każdego z wymienionych państw, należy wyróżnić zakazy eksportowe odrębnie dla Rosji i dla Białorusi. Rozporządzenia dotyczą m.in. zakazu sprzedaży towarów o podwójnym zastosowaniu.

Federacja Rosyjska

Ograniczenia celne w stosunku do Rosji  określają dwa akty:

oraz

Białoruś
Ograniczenia celne w stosunku do Białorusi określają dwa akty:

oraz

Przy weryfikacji czy konkretny towar został objęty ograniczeniem handlowym należy zwrócić uwagę na kod CN danego produktu. Załączniki do rozporządzeń wymieniające towary objęte sankcjami precyzyjnie określają ich kod CN.

W przypadku eksportu do Federacji Rosyjskiej należy również zwrócić uwagę na rosyjskie sankcje nałożone na kraje Unii Europejskiej (w większości jest są to produkty spożywcze). Poniżej wskazujemy link rosyjskojęzycznego wykazu towarów oraz roboczego tłumaczenia tego aktu udostępniony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zakaz-importu-do-rosji.