Ograniczenie kompetencji organów skarbowych do wydawania decyzji zabezpieczających

Organ ma prawo wydać decyzję zabezpieczającą najwcześniej w momencie doręczenia podatnikowi wyniku kontroli podatkowej. Obecnie częste są przypadki wydawania decyzji zabezpieczających już w trakcie trwania kontroli podatkowej, co niejednokrotnie powoduje niemożliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, a w konsekwencji upadek jego firmy.

Zabezpieczenie ingeruje bowiem we własność podatnika, choć nie ma jeszcze żadnej decyzji wymiarowej. Zwłaszcza że obecnie bardziej przypomina czynność egzekucyjną i jeszcze w wyższym stopniu godzi w prawo własności podatnika.