Doroczna konferencja Auditrust

W dniach 7-9 maja br. Partnerzy naszej Kancelarii uczestniczyli w Maladze w Hiszpanii w dorocznym spotkaniu Auditrust, tj międzynarodoweg‎o instytutu zrzeszającego podmioty z branży audytorskiej, prawnej, podatkowej i księgowej z Europy, Azji i Afryki. W ramach spotkania – oprócz uczestnictwa w prelekcjach  poświęconych m.in. zagadnieniom: ekspansji na rynkach międzynarodowych z użyciem nowoczesnych narzędzi oraz z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań kulturowych, walki z oszustwami popełnianymi na szkodę przedsiebiorstw prowadzono również szereg interesujących dyskusji w kuluarach konferencji.