Pensja minimalna w 2023 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 września 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Po raz pierwszy zastosowanie znajdzie przepis, w myśl którego (z uwagi na wysoką inflację), płaca minimalna będzie waloryzowana w trakcie roku dwa razy:

  1. od 1 stycznia 2023 r. – płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł,
  2. od 1 lipca 2023 r.  – płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł.

Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w 2023 r. wzrośnie odpowiednio do:

  1. 22,80 zł od 1 stycznia 2023 r.
  2. 23,50 zł od 1 lipca 2023 r.