Pierwsze zmiany w fakturowaniu już od 1 września

Na mocy pierwszych zmian wprowadzonych tzw. „ustawą o KSEF”, od 1 września co do zasady podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Zasada ta nie będzie dotyczyła szczególnych terminów wystawiania faktur, np. w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych.

Gdy po wejściu w życie nowelizacji podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, a tylko jedną fakturę końcową, to taka faktura będzie musiała zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i jest inna niż data wystawienia faktury.

Źródło: ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.