Plan przesunięcia terminu złożenia zeznania CIT oraz wpłaty podatku z 31 marca na 30 czerwca 2021 r.

Informujemy, że trwają prace nad projektem ustawy, dzięki której termin na rozliczenie i wpłatę podatku dochodowego od osób prawnych CIT zostanie przesunięty z 31 marca na 30 czerwca 2021 r. Poprawka wprowadzająca przesunięcie terminu znajduje się w art. 16 rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który został przyjęty przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych w dniu 11 lutego 2021 r.

Poinformujemy Państwa niezwłocznie, gdy tylko przepisy wejdą w życie w zaproponowanej w projekcie formie.