Planowane przedłużenie terminów w zakresie niektórych obowiązków w podatku CIT

Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli rozporządzenie wejdzie w życie, wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2022 r. ulegną następujące terminy odnoszące się do podatników CIT:

a) na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie 1.12.2021 r. – 28.02.2022 r.;

b) na wpłatę podatku wykazanego w zaznaniu z lit. a) powyżej;

c) na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, który zakończył się w okresie 1.12.2021 r. – 28.02.2022 r., dla podatników rozliczających się na zasadach Estońskiego CIT.

Poinformujemy Państwa niezwłocznie, jak tylko przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie.