Planowane zmiany dotyczące odwołań od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego

W obecnym stanie prawnym, w postępowaniach prowadzonych przez urzędy celno-skarbowe (UCS) odwołanie rozpatruje ten sam organ, który wydał decyzję w I instancji, tj. naczelnik UCS. Planowane jest, by od dnia 1 lipca 2023 r. odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego rozpatrywał dyrektor izby administracji skarbowej.