Planowane zmiany w ustawie o fundacji rodzinnej

W istniejącym stanie prawnym, fundacja rodzinna może (bez zgody KOWR) nabywać nieruchomości rolne od swych fundatorów. Następnie fundacja może wydzierżawić taką nieruchomość swojemu beneficjentowi, a w razie rozwiązania fundacji, beneficjent ma prawo otrzymać nieruchomość na własność także bez zgody KOWR.

Jeżeli planowane zmian wejdą w życie, bardzo utrudnione będzie wniesienie przez fundatora nieruchomości rolnej do utworzonej przez siebie fundacji rodzinnej. Nawet jeżeli fundacja rodzinna będzie właścicielem nieruchomości rolnych, przez okres 5 lat od momentu ich nabycia nie będzie mogła zbyć lub oddać nieruchomości do korzystania swoim beneficjentom. W razie likwidacji fundacji rodzinnej bez zgody KOWR nie będzie możliwe wydanie nieruchomości rolnej beneficjentom.