Planowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa

Trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa. Główne nowości to m.in.:

– wprowadzenie postępowania uproszczonego – postępowanie prowadzone na wniosek podatnika, miałoby trwać maksymalnie 14 dni, do rozstrzygania prostszych spraw;

– możliwość zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza najbliższej rodziny – podwyższenie progu z 1000 zł do 5000 zł;

– zniesienie kompetencji naczelników US do prowadzenia kontroli podatkowych, w zamian rozszerzenie uprawnień w ramach czynności sprawdzających;

– zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych.