Planowany krótszy okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych

Sejm uchwalił nowelizację przepisów o podatku dochodowym. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, skróci się okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych – z 40 lat do 5 lub 10 lat, w zależności od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości.

Celem zmian jest udzielenie pomocy dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca.