Podatek od służbowego samochodu jako ukryty zysk w Estońskim CIT – nowa interpretacja

Dnia 25 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidualną, dotyczącą estońskiego CIT. Tym razem przedmiotem interpretacji była kwestia opodatkowania wydatków ponoszonych na samochody służbowe, dla których nie jest prowadzona ewidencja przebiegu. Dyrektor KIS uznał, że jeżeli taka ewidencja nie jest prowadzona, to niezależnie od faktycznego wykorzystania danego samochodu przez wspólnika, spółka zapłaci podatek od połowy odpisów amortyzacyjnych i wydatków eksploatacyjnych poniesionych na ten samochód. Dyrektor KIS podkreślił, że o sposobie użytkowania samochodu decyduje prowadzenie bądź nie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT. Jeżeli więc spółka nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu, to 50% jej wydatków na samochody osobowe będzie stanowiło ukryte zyski, od których musi ona zapłacić estoński CIT.

Stanowisko DKIS zostało dodatkowo potwierdzone przez Ministerstwo Finansów.