Podwójne opodatkowanie wypłaty z przekształconej spółki w reżimie estońskiego CIT

Zyski wypracowane jeszcze przez indywidualnego przedsiębiorcę, a wypłacone już przez powstałą wskutek przekształcenia jednoosobową spółkę z o.o., która wybrała estoński CIT, są ukrytym zyskiem opodatkowanym tym podatkiem. Ukryty zysk powstaje m.in. w sytuacji, gdy spółka, dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu), osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnęłaby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy. Tak będzie w opisanej sytuacji, bo powstała wskutek przekształcenia spółka będzie posiadała określony majątek i to niezależnie od tego, czy całość majątku przekształcanego przedsiębiorcy zostanie przekazana na kapitał zakładowy spółki, czy częściowo na kapitał zapasowy w formie agio. „Uprawnienia” spółki do tego majątku będą wyrażone w udziałach przyznanych wspólnikowi, którym dotychczasowy indywidualny przedsiębiorca stanie się z momentem przekształcenia.

Interpretacja Dyrektora KIS z 5 października 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.215.2022.4.MBD.