Podwyższone koszty podatkowe także przy stałym miesięcznym wynagrodzeniu

Pracodawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu także wtedy, gdy wypłaca twórcom co miesiąc wynagrodzenie w stałej wysokości, niezależnie od liczby utworów, do których prawa zostały przeniesione na jego rzecz.

Wyrok NSA z 22 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1890/20.