„Polski Ład” – wprowadzenie obowiązkowych składek zdrowotnych dla członków zarządu i prokurentów

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia „Polskiego Ładu” przewiduje wprowadzenie nowej kategorii podmiotów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z projektowanymi zmianami obowiązek ten dotyczyć będzie wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji osób powołanych na mocy aktu powołania (np. uchwały wspólników sp. z o.o., bez towarzyszącej temu aktowi umowy). Dotychczas wynagrodzenia te nie podlegały ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym. Podlegały one jedynie progresywnemu opodatkowaniu (17%, 32%, 4% opłaty solidarnościowej), płatnemu do końca kwietnia następnego roku.

Zgodnie z projektem sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie. Począwszy od 1 stycznia 2022r. wynagrodzenia członków zarządu spółek, a także prokurentów pełniących wskazane funkcje na mocy aktu powołania, będą obciążone składką na ubezpieczenie zdrowotne wynoszącą 9% pobieranego wynagrodzenia. Składka ta nie będzie podlegała odliczeniu od podatku w żadnej części.

Tym samym realne opodatkowanie omawianego wynagrodzenia wzrośnie o 9%. Realne obciążenie publicznoprawne wynagrodzeń wypłacanych z tytułu powołania (jeżeli byłoby to jedyne źródło przychodów) wyniesie:

  • 9% – od 0 zł do 30.000 zł
  • 26% (tj. 9% NFZ + 17% PIT) – powyżej 30.000 zł do 120.000 zł
  • 41 % (tj. 9%NFZ  + 32% PIT) – powyżej 120.000 zł do 1.000.000 zł
  • 45% (tj. 9% NFZ + 32% PIT + 4% opł.sol.)  – powyżej 1.000.000 zł