Pośrednictwo handlowe uprawnia do zastosowania stawki ryczałtu w wysokości 8,5%

Przedsiębiorca kojarzący potencjalnych kontrahentów może płacić ryczałt według stawki 8,5%. Stan faktyczny dotyczył podatnika, który w ramach jednoosobowej firmy zajmuje się pośrednictwem komercyjnym, czyli odpłatnie pośredniczy w znajdowaniu kontrahentów (dostawców, nabywców, usługodawców, usługobiorców) dla swoich klientów. Podatnik pośredniczy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między jego klientem a potencjalnym kontrahentem. Podejmuje też czynności zmierzające do zawarcia umowy między nimi, natomiast sama nie jest stroną umów. Dyrektor KIS uznał, iż ma on prawo do stosowania ryczałtu 8,5%.