Postępowanie podatkowe a pełnomocnictwo z kontroli podatkowej

Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25.04.2022 r. (II FPS 1/22), pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) złożone podczas czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej nie jest automatycznie skuteczne w postępowaniu podatkowym.

Do tej pory w orzecznictwie istniały dwa przeciwstawne poglądy. Zgodnie z pierwszym z nich, pełnomocnictwo złożone podczas czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – nie pozwala na reprezentację przez tego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym (gdyż są to odrębne procedury podatkowe). Inne sądy uważały jednak, że pełnomocnictwo złożone na wcześniejszych etapach sprawy wywołuje skutki także w postępowaniu podatkowym.

Najnowsza uchwała NSA idzie w kierunku pierwszego z ww. poglądów.