Pożyczka przed przejściem na estoński CIT nie jest ukrytym zyskiem

Ukrytymi zyskami, od których trzeba odprowadzić ryczałt od dochodów spółek, są pożyczki dla podmiotów powiązanych wypłacone dopiero po przejściu na estoński CIT. Z treści ustawy o CIT wynika, że obowiązek zapłaty ryczałtu należy łączyć z momentem dokonania wypłaty, wydatku lub wykonania świadczenia. W konsekwencji jeżeli spółka udzieli pożyczek podmiotom powiązanymi jeszcze przed wyborem ryczałtu, to nie będą one stanowić dochodu z tytułu ukrytych zysków. Tym samym nie będą one opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek.

Interpretacja Dyrektora KIS z 13 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.594.2022.1.MS.