Pożyczki udzielane wspólnikom

Ocena transakcji nie powinna ograniczać się tylko do sprawdzenia, czy cena jest rynkowa, ale powinna uwzględniać to, czy w ogóle doszłoby do zawarcia takiej transakcji, gdyby nie uczestniczyły w niej podmioty powiązane. Jeżeli wspólnicy rozważają możliwość udzielenia spółce pożyczki w celu jej dokapitalizowania, to od odsetek (nawet płaconych w wysokości rynkowej) należy zapłacić estoński CIT.

Przykładowa interpretacja: sygn. 0111-KDIB1-2.4010.6999.2022.1.AW.