Prawdopodobne odroczenie wejścia w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych

Ministerstwo Finansów zapowiadało od dawna, że przepisy dot. obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wejdą w życie w 2023 r. Do dnia dzisiejszego nie nastąpiło jednak oficjalne potwierdzenie tej informacji. Tymczasem w projekcie decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia obowiązkowego KSeF jako początkowa data obowiązywania regulacji wskazany został 1.1.2024 r. Z powyższego powodu należy oczekiwać, że w najbliższym czasie Ministerstwo zajmie stanowisko w sprawie i określi termin wejścia w życie nowych obowiązków.

Przypomnijmy, że przepisy dot. faktur ustrukturyzowanych i systemu KSeF obowiązują od 1 stycznia 2022 r., jednak na dzień dzisiejszy są to przepisy fakultatywne, tj. podatnicy mogą, lecz nie muszą ich stosować. Decyzja o zastosowaniu przepisów daje pewne korzyści, tj. przyspieszony termin zwrotu podatku czy uproszczony sposób rozliczania faktur korygujących in minus.