Projekt nowelizacji ustawy akcyzowej

Pojawił się projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Zmiany mają dotyczyć podmiotów działających w branży papierosów elektronicznych, gdyż rozszerzeniu ulega definicja płynu do papierosów elektronicznych. Jednak przy bliższej analizie projektu okazuje się, że zmiany są zdecydowanie głębsze i szersze.

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów za roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych od 01.01.2023 r. uważany ma być każdy roztwór, który jest nie tylko używany – ale ze względu na jego zasadniczy charakter, skład i właściwości fizykochemiczne – może być użyty w papierosach elektronicznych. Powyższa zmiana wynika z praktyki unikania opodatkowania przez sprzedawców, którzy deklarowali roztwór jako np. aromat do kominków, a był to w istocie płyn do papierosów elektronicznych. Po zmianach nawet teoretyczna możliwość użycia roztworu jako płyn do e-papierosów będzie skutkowała obowiązkiem rozliczenia akcyzy.

Z uwagi na powyższe sugerujemy naszym klientom przeprowadzenie analizy, czy dokonują transakcji sprzedaży bądź zakupu produktów zawierających w szczególności glikol lub glicerynę.