Projekt zmian w zakresie właściwości urzędów skarbowych w sprawach karnych

Dnia 11 sierpnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia „zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania”.

Co ulegnie zmianie:

Od 1 stycznia 2023 r. na terenie każdego województwa:

– postępowania przygotowawcze,

– postępowania przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia oraz

– w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości;

zostaną przypisane jednemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W konsekwencji lokalne urzędy skarbowe nie będą już prowadziły spraw w ww. zakresie. Wpłynie to m.in. na właściwość urzędu do którego podatnik będzie przesyłał czynny żal.

Projektowana regulacja nie wpłynie na właściwość naczelników urzędów skarbowych w zakresie prowadzenia postępowania mandatowego. Nadal wszyscy naczelnicy urzędów skarbowych będą prowadzić postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe.

Projekt rozporządzenia znajdą Państwo pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362904/katalog/12903030#12903030