Propozycja wykorzystania fundacji rodzinnej w planowaniu podatkowym

Fundacja rodzinna może być ciekawą alternatywą podatkową dla spółki opodatkowanej estońskim CIT. Przy odpowiednio ułożonej strukturze, sumaryczne opodatkowanie dochodu może wynieść 9% lub 19%, już po przekazaniu dochodu do beneficjentów (osób fizycznych).

Taka sytuacja będzie możliwa, gdy spółka opodatkowana 9 lub 19% podatkiem CIT za jedynego wspólnika mieć fundację rodzinną, w której fundatorem jest osoba fizyczna, a beneficjentami najbliższa rodzina fundatora. Opodatkowanie zysków przedstawia się następująco:

spółka płaci 9 lub 19% podatku CIT od swoich bieżących dochodów;

dywidenda przekazana ze spółki do fundacji rodzinnej jest zwolniona z podatku CIT;

reinwestycja otrzymanego zysku przez fundację rodzinną lub wypłata zysku fundatorowi lub beneficjentom – jest zwolniona z podatku dochodowego.

W ten sposób realne opodatkowanie – z punktu widzenia całości grupy – nie przewyższy 9 lub 19%.  Gdyby tą samą operację zastosować w przypadku podatku estońskiego – zysk wyciągany ze spółki byłby opodatkowany w momencie wypłaty 25% ciężarem podatkowym.

Podatek estoński daje więc możliwość braku podatku „na bieżąco”, co w sposób kluczowy polepsza cashflow. Jeżeli jednak wspólnicy chcieliby całość zysku wypłacać na swoją rzecz, wówczas fundacja rodzinna pozwala na obniżenie realnego obciążenia do 9 lub 19%.

Ze względu na fakt, iż przepisy o fundacji rodzinnej dopiero weszły w życie, zalecamy obudować wskazany schemat działania interpretacjami indywidualnymi. Pozwoli to wykluczyć ryzyko uznania schematu za niedozwolone unikanie opodatkowania.