Przedłużenie terminów na złożenie sprawozdań finansowych

Dnia 10 marca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (DzU z 9 marca 2022 r., poz 561).

Zgodnie z jego treścią przedłużone zostały terminy na złożenie sprawozdań finansowych:

  • dla podatników PIT – do 1 sierpnia 2022 r.;
  • dla jednostek sektora finansów publicznych – o miesiąc;
  • dla pozostałych jednostek i grup kapitałowych – o 3 miesiące;

Minister Finansów przedłuża m.in. terminy na inwentaryzację, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, a także przygotowanie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego.