Przedłużone terminy rozliczenia CIT

Ministerstwo Finansów zamierza przesunąć, w drodze rozporządzenia, do dnia 30 czerwca termin na złożenie zeznań CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2022 r.

Warto zaznaczyć, iż niezmienione pozostają terminy dotyczące sprawozdań finansowych, które upływają 31 marca (sporządzenie sprawozdania), 30 czerwca (zatwierdzenie) oraz 15 lipca (złożenie w rejestrze sądowym).