Przedłużono terminy wykonania niektórych obowiązków w CIT

Dnia 17 marca 2022 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie ww. aktu prawnego, przedłużono terminy na złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB), na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku w Estońskim CIT (CIT-8E), a także na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników Estońskiego CIT.