Przychód ze sprzedaży mieszkania następuje dopiero w momencie przeniesienia własności

Datą powstania przychodu w odniesieniu do zbycia prawa majątkowego jest dzień zbycia prawa na podstawie podpisanej przez strony umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego. Zdaniem Dyrektora KIS sam obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstaje w momencie przeniesienia własności lokali mieszkalnych. Dodatkowo organ wskazał, że opłata rezerwacyjna w postaci kaucji i kolejne wpłaty przekazane na indywidualne konto zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego nie będą stanowiły przychodu, ponieważ nie spowodują definitywnego przysporzenia majątkowego po stronie wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 14 kwietnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.51.2023.3.EJ