Przypominamy o braku możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Wraz z końcem 2022 r. zakończył się okres przejściowy, w którym nadal można było amortyzować nieruchomości mieszkalne (tj. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych oraz prawa do domów jednorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych).

Od początku 2023 roku możliwość podatkowej amortyzacji nieruchomości mieszkalnych definitywnie przestała istnieć.