Przypomnienie terminów realizacji wybranych obowiązków przedsiębiorcy

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w związku z zaistniałą epidemią COVID-19, na mocy przepisów tzw. Tarczy antykryzysowych, przesunięto terminy wykonania następujących obowiązków:

 1. Odbycie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. – do dnia 30 września 2020 r.
 2. Zgłoszenie ZZW i sprawozdań do repozytorium – do 15 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania
 3. Zgłoszenie sprawozdania do Szefa KAS dla podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – do 10 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania
 4. Dematerializacja akcji – od dnia 30 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 5.  Publikacja sprawozdania merytorycznego OPP – do dnia 15 października 2020 r.
 6. Zawarcie umowy w sprawie prowadzenia PPK w firmach zatrudniających pomiędzy 20-249 pracowników – do dnia 27 października 2020 r.
 7. Złożenie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – do dnia 31 października 2020 r.
 8. Ewidencja odpadów w formie papierowej – do dnia 31 grudnia 2020 r.
 9. Zgłoszenie MDR – do dnia 31 grudnia 2020 r.
 10. CIT-TP, PIT-TP – do dnia 31 grudnia 2020 r.
 11. Oświadczenia o posiadaniu DCT – do dnia 31 grudnia 2020 r.