Refaktura kosztów energii elektrycznej na najemców nadal niejednoznaczna w akcyzie

W ostatnim czasie pojawiła się interpretacja podatkowa (0111-KDIB3-3.4013.11.2023.2.AM), która zdaje się wskazywać, że energia, która trafia do najemców to sprzedaż, a nie zużycie własne. Co prawda interpretacja dotyczy prowadzenia ewidencji akcyzowej, ale przy okazji organ wypowiada się też na temat tego, jak traktować energię dostarczaną do najemców.

Przypominamy, iż kilka tygodni temu zmieniona została podobna interpretacja wydana w ubiegłym roku – po zmianie takie refaktury były potraktowane jako zużycie własne przez podmiot prowadzący działalność w zakresie najmu.

Podsumowując, stanowisko Dyrektora KIS nie jest jednoznaczne, bowiem na przestrzeni kilku miesięcy zostały wydane sprzeczne interpretacje. W związku z tym, zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest wystąpienie o własną interpretację.