Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

W 2023 r. po raz pierwszy przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Rozliczenie roczne za 2022 r. należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku. Rozliczenie złożyć należy do 22 maja.