Rozporządzenie w sprawie nakazów i zakazów w związku z COVID obowiązujące od dnia 28.03.2022 r.

Informujemy, że od dnia 28.03.2022 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie uchyliło w całości dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie, tym samym zniesiono wszystkie dotychczas jeszcze obowiązujące ograniczenia związane ze stanem epidemii, w tym obowiązek noszenia maseczek.

Do dnia 30.04.2022 r. istnieje jeszcze obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek wyłącznie w budynkach działalności leczniczej oraz aptekach.

Zniesiono również obowiązek odbycia kwarantanny i izolacji; przy czym osoby odbywające w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane zakończyć tę kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych na dotychczasowych zasadach.