Rozszerzenie wspólności małżeńskiej zwolni sprzedaż mieszkania z PIT

Podatnik w 2017 r., jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, kupił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Następnie w kwietniu 2018 r. na gruncie odrębnych przepisów nabył on własność tego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. W czerwcu 2021 r. podatnik zawarł związek małżeński. W lipcu tego samego roku małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską, na mocy której rozszerzyli swój ustrój majątkowy małżeński, przez co ww. lokal mieszkalny wszedł w skład majątku wspólnego małżonków. Na pytanie małżonków, czy taka sprzedaż w 2023 r. będzie opodatkowana PIT, Dyrektor KIS odpowiedział przecząco. Wskazał, że datą nabycia nieruchomości przez każdego z małżonków jest data nabycia przez tego małżonka, który tę nieruchomość lub prawo włączył do majątku wspólnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 marca 2023 r. sygn. 0115-KDIT3.4011.160.2023.1.KP