Rząd proponuje zmiany we franczyzie

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt zmian legislacyjnych (UD 506) regulujących status przedsiębiorców franczyzowych. W ramach projektowanych zmian przewidywane jest wzmocnienie pozycji franczyzobiorców. Będzie to między innymi wprowadzenie wymogu formy dokumentowej umowy pod rygorem jej nieważności i obowiązek przedstawienia franczyzobiorcy przed jej podpisaniem dokumentu zawierającego informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, sposobie wykonywania działalności gospodarczej, o koniecznych i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności. Co ważne, projekt przewiduje uprawnienie franczyzobiorcy do zmniejszenia wynagrodzenia franczyzodawcy za czas, w którym jego przychód znacznie zmalał.

Projekt skierowany został do konsultacji publicznych.