Samochody służbowe

Od 1 stycznia 2023 r. rozwiązany został problem wykorzystania samochodów służbowych do celów mieszanych przez wspólników i pracowników spółki opodatkowanej estońskim CIT.

I tak, zgodnie z art. 28m ust. 4 ustawy o CIT za ukryty zysk nie zostaną uznane wydatki i odpisy amortyzacyjne, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

1) w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

2) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

W ten sam sposób uregulowane zostały wydatki uznane za niezwiązane z działalnością gospodarczą (art. 28m ust. 4a ustawy o CIT).