Skarbówka wypełni roczne zeznania przedsiębiorcom (zmiany planowane)

Planowane są zmiany, zgodnie z którymi w 2024 r. skarbówka wypełni zeznania roczne przedsiębiorcom, na podstawie danych, które sama posiada. Uzupełnione zostaną rubryki z: danymi rejestracyjnymi podatnika, wpłaconymi przez niego w trakcie roku zaliczkami na PIT lub kwotami wpłaconego ryczałtu, a także wpłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Uwzględnione mają być też informacje pozyskane od płatników, jeżeli przedsiębiorca otrzymywał w trakcie roku równolegle dochody np. z pracy na etacie, z umowy zlecenia, z renty, z emerytury.

Przedsiębiorcy będą musieli samodzielnie uzupełnić zeznanie wypełnione wstępnie przez KAS, zaakceptować je i wysłać.