Spółka w organizacji umożliwi wpłaty wkładów na rachunek bankowy

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, wchodzącą w życie w dniu 15 grudnia 2022 r., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji umożliwi dokonanie rozliczenia z tytułu wpłaty na poczet udziałów przez wykonanie transakcji płatniczej z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet, na rachunek płatniczy prowadzony przez bank świadczący usługi na terytorium Unii Europejskiej lub państwa – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz przedstawienie dowodu takiej transakcji z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet.

W praktyce nowa regulacja sprowadza się do zakładania przez spółkę w organizacji rachunku bankowego, na który będą wpłacane wkłady pieniężne, wnoszone przez wspólników spółki. Przepis będzie miał zastosowanie zarówno do spółek rejestrowanych w trybie tradycyjnym (umowy zawierane u notariusza), jak i przez Internet (umowy zawierane przez system teleinformatyczny S24).

Wskazać należy, że wprowadzany do ustawy nowy przepis 1631 KSH nie nakłada na spółkę w organizacji obowiązku w ww. zakresie, a daje jedynie taką możliwość. Wspólnicy w dalszym ciągu maja dowolność co do określania sposobu wnoszenia wkładów pieniężnych do spółki. Równocześnie – zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy – nowa regulacja ma być rozwiązaniem na powszechną praktykę odmowy instytucji finansowych na zakładanie rachunków bankowych dla spółek w organizacji.