Sposób wyliczenia podatku od dywidendy w estońskim CIT

Potwierdzono, że spółki opodatkowane estońskim CIT, powinny liczyć podatek PIT od dywidendy wypłacanej wspólnikowi od tej samej podstawy, od której liczyły estoński CIT z tego tytułu. Podstawy opodatkowania dywidendy nie należy więc zmniejszać o podatek CIT zapłacony przez spółkę.

Objaśnienia podatkowe MF z 23 grudnia 2021 r.; wyrok WSA w Gorzowie z dnia 14 lutego 2023 r. (I SA/Gl 1178/22)