Spóźnienie pozbawi zwolnienia z podatku od spadków

WSA w Olsztynie potwierdził, że upływ terminu na złożenie zgłoszenia SD-Z2 (z tytułu nabycia spadku) powoduje, że nie podlega on przywróceniu. Ponadto upływ terminu skutkuje utratą zwolnienia podmiotowego i opodatkowaniem uprawnionego na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Jednocześnie Sąd wskazał, że to, z jakiego powodu doszło do spóźnienia, nie ma znaczenia dla opodatkowania.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 lipca 2023 r. I SA/Ol 219/23