Sprzedaż za symboliczną złotówkę pozwoli na odliczenie VAT

Jeżeli wydatki podmiotu mają związek z działalnością opodatkowaną, to dla odliczenia podatku VAT nie ma znaczenia to, że w początkowym okresie będzie ona stosować promocyjne ceny dla swoich usług. Organ zastrzegł jednak, że promocja musi być odpowiednio dokumentowana, a podatnik powinien mieć dowody, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakim odbiorcom i w jakich okolicznościach udzielił rabatu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9 marca 2023 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012. 20.2023.1.DP.