Sprzedaż ZCP musi obejmować również załogę

Dla uznania sprzedaży części biznesu za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi mieć miejsce wydzielenie zespołu majątku w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Dyrektor KIS stwierdził, że o braku wyodrębnienia funkcjonalnego świadczy fakt, że przedmiot transakcji nie obejmuje w ogóle personelu, więc samodzielne prowadzenie działań gospodarczych możliwe będzie dopiero po zapewnieniu personelu przez nabywcę. Jak wynika z powyższego, organy skarbowe zwracają uwagę na to, czy po nabyciu części przedsiębiorstwa możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą tego majątku od razu, bez podejmowania dodatkowych działań.

Źródła: interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16.08.2023 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.360.2023.2.MBN