Świadczenie usług na rzecz własnej spółki kwestionowane przez organy skarbowe

Dentystka świadcząca usługi na rzecz spółki, której jest wspólnikiem, zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o prawidłowość stosowanych przez nią stawek ryczałtu. Wnioskodawczyni chciała opodatkować usługi stomatologiczne stawką 14%, a usługi szkoleniowe – 8,5%. Dyrektor KIS uznał, ze takie rozwiązanie może być sztuczne, a celem jest osiągnięcie sprzecznych z przepisami korzyści podatkowych. Podkreślił, że wynagrodzenie wspólniczki to „efektywne podatkowo narzędzie do przekazania jej środków pieniężnych”, bowiem „gdyby nie korzyści podatkowe, racjonalnie działający podmiot nie postąpiłby w ten sposób”.

Takie stanowisko DKIS stanowi odejście od jeszcze niedawno pozytywnej linii interpretacyjnej i nie wynika ze zmiany przepisów.