Szkolenie dla partnerów biznesowych a koszty podatkowe

Wydatki na zagraniczne szkolenia (transport, wyżywienie, kadra, nocleg – z wyłączeniem wydatków dot. rozrywki) dla partnerów biznesowych spółki zajmujących się sprzedażą jej produktów, z którymi spółka współpracuje na zasadach umów o współpracę – mogą stanowić dla niej koszty podatkowe.

Podstawowym celem takich wyjazdów jest bowiem poszerzenie wiedzy partnerów w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów, co bezpośrednio przełoży się na lepszą i efektywniejszą pracę tych osób, a co z tym idzie na zwiększoną sprzedaż w spółce.

Wyrok NSA z dnia 20.10.2022 r., II FSK 531/20.