Tarcza antyinflacyjna przedłużona do końca roku

Jak już wcześniej informowaliśmy, pierwotnie zakładany termin zakończenia działania tarczy antyinflacyjnej to 31 października. Najprawdopodobniej ulegnie on zmianie, gdyż dnia 23 sierpnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który m.in. zakłada wydłużenie działania tarczy do 31 grudnia 2022 r.

Tarcza antyinflacyjna

Projekt zakłada utrzymanie obniżonych stawek VAT do końca 2022 r.:

  • 0% stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);
  • 0% stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
  • 5% stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23%);
  • 5% stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);
  • 8% stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);
  • wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych;
  • 0% stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8%);
  • obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy.

Pozostałe zmiany

Poza tarczą antyinflacyjną projekt zakłada m.in.:

  • ulepszenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych, m.in. wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów.
  • uproszczenie realizacji obowiązków podatkowych w zakresie PIT (m.in. ułatwienie w systemie e-PIT dotyczące korzystania z ulgi dla rodzin 4+).