Termin na wybór formy opodatkowania za 2022 r. i 2023 r.

Początek roku dla przedsiębiorców oznacza konieczność wyboru metody opodatkowania. Zgodnie z przepisami, taką decyzję należy podjąć do 20 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyskał pierwszy dochód. Dla osób kontynuujących działalność jest to więc 20 lutego (o wyborze trzeba poinformować naczelnika urzędu skarbowego).

Początek 2023 r. to również czas na ewentualny wybór rozliczenia za 2022 r. Przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. zdecydowali się na rozliczanie się z użyciem podatku liniowego albo ryczałtu, będą mogli  zmienić formę rozliczenia się za rok 2022 (tj. wstecznie przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych za cały 2022 rok). Taką możliwość dały im przepisy obowiązujące od początku lipca 2022 r. Przed ewentualną wsteczną zmianą formy opodatkowania warto wziąć pod uwagę nie tylko wysokość podatku, ale również wysokość składki zdrowotnej właściwej dla danej formy opodatkowania. Przykładowo, w przypadku pierwotnego rozliczenia się z wykorzystaniem ryczałtu, w którym składka zdrowotna jest zazwyczaj najniższa, należy się liczyć z ryzykiem dopłaty do składki zdrowotnej.